http://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/savunmada-yeni-hamle-tanklara-yerli-muhimmat-geliyor-235258

Bizden Haberler

Yerli 120 mm. Tank Top Mühimmatı Üretimi (HE-T)

http://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/savunmada-yeni-hamle-tanklara-yerli-muhimmat-geliyor-235258