Hakkımızda

Kimdir?

İZCİ Güvenlik, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 34 yılda edinilen tecrübeyi müteakip, 2015-2017 yılları arasında, KKK.lığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ilgili konularda yapılan başarılı çalışmalar ve TÜBİTAK nezdinde kazanılan tecrübeler neticesinde, savunma sanayii kapsamında gelişen konjoktürel ihtiyaçların ortaya konulmasını ve söz konusu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak maksadıyla, teknik (bilgi), ticari (ithalat / ihracat) ve danışmanlık hizmeti yapmak üzere, 2017 yılında kurulmuştur.

Hizmetler

Kalite Politikamız

İleri teknoloji odaklı mühendislik ve danışmanlık çözümlerine dayalı ulusal / uluslararası pazarlarda rekabet edebilen ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyeti sağlamak.

Vizyon

Ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte, seçilmiş alanlarda kaliteli ve teknoloji odaklı hizmet/ürün sağlayan, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı rekabetçi bir marka değeri haline gelmektir.

Misyon

Küresel ölçekte, Türkiye’nin kısa , orta ve uzun dönemdeki hedeflerine odaklı, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir fikir, çözüm ve hizmetler / yapılar üreten bir marka değeri haline gelmektir

Yetkinlikler

Müşteri odaklılık, Güven yaratma, İletişim, Kararlılık, Sürekli gelişim ve öğrenme, Değişime uyum sağlama ve liderlik etme, Standartlara ve mevzuata uygunluk, Kalite ve sonuç odaklı

ANA İŞ KONULARI

 • Ulusal güvenlik ve ulusal savunma sanayi alanlarında danısmanlık, degerleme, fizibilite ve proje gelistirme faaliyetlerinde bulunmak ve hizmetler vermek.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlıgı ve Içisleri Bakanlıgı, bakanlıklara baglı tüm resmi kuruluslar ile diger resim ve özel kurum ve kuruluslar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her nevi askeri mühimmat ve diger savunma sanayi malzemenin tedarikine yönelik ihalelere katılmak, teklif vermek, taahhütlerde bulunmak, ihalenin alınması halinde ihale sözlesmesi geregi isleri yapmak ve teslim etmek.
 • Yürürlükteki ithalat, ihracat rejimi ve ilgili diger mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
 • Isletme konusuna giren isleri gerçeklestirmek için, isletme adı, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir yerli mevzuatın öngördügü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü sahısların istifadesine tahsil edebilir.
Hizmetler

İŞ ORTAKLIĞI KAPSAMINDAKİ YETKİNLİK SERTİFİKALARI

Aşağıda belirtilen sertifikalar kapsamında ürünler ve hizmetler sunulmaktadır:

 • Süreç İyileştirme için Standart CMMI Değerlendirme Metodu olan SCAMPISM-Class A  değerlendirmesi tamamlanmış, "Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’nün-SEI CMMISM Geliştirme v1.3’te tanımlandığı şekilde CMMISM Olgunluk Seviye 3" olarak belgelenmiştir.
 • NATO AQAP-160 (Yazılım için ömür boyunca birleştirilmiş NATO Kalite Güvence Gerekleri) isteklerine uygun olduğu T.C. MSB'ınca tasdik olmuş ve sertifikasyonu yapılmıştır,
 • ISO 9001:2008 Kalite Sertifikasına sahiptir,
 • ISO 12207:2008 Sistem ve Yazılım Mühendisliği- Yazılım Yaşam Döngüsü Süreci Sertifikasına sahiptir,
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir,
 • NATO ve MİLLİ Gizli Gizlilik dereceli TGB-Tesis Güvenlik Belgesi ve personeli de KGB-Kişi Güvenlik Belgelerine sahiptir,
 • MSB Üretim Müsadesi Belgesine sahiptir,
 • GeoKIT WMS Version 2.0 OGC WMS 1.1.1. and GeoKIT WFS Version 1.0 OGC WFS 1.0.0 uyumlu sertifikalanmıştır.
 • HAVELSAN A.Ş. İş Geliştirme koordinatörlüğü tarafından 2016 yılında yapılan ve ekte sonuç raporu sunulan HAVELSAN EKOSİSTEM denetleme ve değerlemesi çalışmasından toplamda %96.36 gibi yüksek bir puan alarak HAVELSAN’ın “A” sınıfı altyüklenicisi olmuştur.