Hizmetlerimiz

KKK.lığı Lojistik Hizmetler

Yazılım, donanım, anahtar teslimi proje üretimi, eğitim ve uygulama geliştirme hizmetleri.


Sayısal Harita ve Ortofoto

Coğrafi Bilgi, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme ve Fotogrametri ve Ortofoto Hizmetleri: Yazılım, donanım, danışmanlık, anahtar teslimi proje üretimi, uygulama geliştirme, veri dönüşümü ve teknik servis büro hizmetleri.


Uzaktan Algılama Sistemleri

Araç / Unsur Takip ve Mesajlama Sistemleri (AVL/GPS): Yazılım, donanım, danışmanlık, anahtar teslimi proje ve insan ve araç tabanlı birimlerin takip ve mesajlama imkanlarını sağlayan komple sistemler. Uydu haberleşmesi, GPRS ve Telsiz haberleşmeleri.


Bilgi ve Yönetim Sistemleri

'Veri Dönüşüm Hizmetleri, Veri Yönetimi ve Dokümantasyon, Yazılım ve Donanım' hizmetleri.


Teknoloji Transferi

Yeni teknolojilerin üretim süreçlerine başarı ile adapte edilmesinin verimliliği arttırdığı ve büyümeyi hızlandırdığı bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için teknolojik bilgi ve yetkinliklerin paylaşımı hem zaman hem maliyet açısından faydalıdır. Teknoloji Transferi kavramı bir firma tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan bir veya birkaç firmaya / kuruma başarılı bir şekilde sunularak kullanılmasının sağlanmasıdır. Teknoloji teorik ve pratik olarak çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir. Ürünler ve makineler teknolojinin görünür ve dokunulabilir yüzünü oluşturur. Teknolojinin aynı zamanda, dokunulamayan ve görünmeyen, sadece insanların akıllarında yer alan bir kısmı daha vardır. Bu görünmeyen kısım genellikle bilgi birikimi (know-how) olarak adlandırılır. Transfer kelimesi her ne kadar basit bir işlemi çağrıştırsa da, yeni bir teknolojinin üretim alanında uygulanabilmesi için bilim, orgazinasyon ve yönetim gerekmektedir. Teknolojinin üretilmiş olması, transferi için yeterli değildir. Transfer yapılması düşünülen firmaların teknolojiye adaptasyon hızı, eğitim seviyesi, çalışanların teknik kapasitesi, mevcut alt yapılar, finans ve ticaret sistemleri önemli rol oynamaktadır.

 

1- Teknik İşbirliği Anlaşması (Technical Cooperation):

 

İki tarafın da (alıcı ve satıcı) işbirliğinde (teknoloji üretme, eskisini geliştirme, yeni uygulama alanı yaratılmasında) aktif olarak yer almasının gerekmediği teknoloji transferi türüdür. Bu kapsamda, bir teknolojiyi yeni/farklı bir alanda uygulamak veya yeni bir sektöre transfer etmek; mevcut ihtiyaçları giderecek yeni bir teknoloji geliştirerek piyasaya sunmak; bir firmanın bilgi ve becerisi ile başka bir firmanın teknik altyapısını kullanarak yeni bir ürün üretmek; iki firmanın bir araya gelerek mevcut bir teknolojinin yeni versiyonunun üretmesi ya da mevcut veya yeni teknoloji konusunda fizibilite çalışmaları yapmak mümkündür.

2- Ortak Girişim Anlaşması (Joint Venture):

 

İki firma arasında, başta ticari sır ve teknik bilgi gibi konular olmak üzere yeni bir teknoloji, sistem ve ürün üretilmesi amacıyla oluşturulan bir işbirliği anlaşmasıdır. Spesifik bir ürün için veya devamlılık arz eden bir işbirliği üzerine olabilen bu tür anlaşmaların sonucunda firmalar ticari ve teknik bilgi, kaynak ve varlıklara ulaşabilmektedir.

 

3- Lisans Anlaşması (Licensing Agreement):

 

Bir ürün, teknoloji, sistem veya bilginin ücret veya isim hakkı karşılığında diğer bir firmaya transferi anlaşmasıdır. Lisans veren lisansör, alan lisansiye, yapılan anlaşma da lisans anlaşması adını almaktadır. Lisans anlaşmasıyla lisans veren taraf ürünlerini başka bir ülkede üretebilmekte, başka deyişle, dış yatırım yapmakta, bunun için sermaye harcamamakta ve riske girmemektedir. İşletmenin ürünlerini üretmesi için izin verdiği firma satılan her ürün için lisansöre belirli bir pay ödemekte ve satılan her ürün için satılan bu paya işletme payı (royalty) adı verilmektedir. "Franchise” verilmesi veya "Sınai Mülkiyet Haklarının” devri bu anlaşmanın örneklerindendir.

 

4- Üretim Anlaşması (Manufacturing Agreement):

 

Firmanın, bir ürünü ürettirebilmesi için karşı firmaya; yetenek ve becerileri, gerekli bilgi ve uzmanlığı, ilgili kişilerin eğitimini sağlayarak o firmanın üretim ve teknik kapasitesini artırmayı, firmada bilgiyi hammaddeye aktararak yeni ürün haline getirmeyi, mevcut ürünlerin özelliklerini artırarak yeni kullanım alanları yaratmayı, tamamen yeni bir ürünün üretilmesini sağlayan anlaşma ve işbirliklerini kapsamaktadır.

 

5-Teknik Destekli Ticari Anlaşma (Commercial agreement with technical assistance):

 

Bu anlaşmada transfer edilen teknolojinin kurulması ve fonksiyonel olarak çalıştırılabilmesi için verilen hizmetler de yer almaktadır. Amaç, alınan teknolojinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için spesifikasyonlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması, teknik bakımının tamamlanması ve çalıştırılmasının sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 

İzci Güvenlik, yukarıda bahsedilen tüm bu bilgi birikimini ihtiyaç duyan firma ve kurumlara aktarabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir.